fbpx

YOGA STUDIO

Với kinh nghiệm thiết kế nhiều không gian thương mại nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi đã mang đến một thiết kế nổi bật với:

  • Bố trí mặt bằng khoa học, giải quyết được nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh.

  • Ngôn ngữ thiết kế nâng tầm thương hiệu.

  • Tối ưu kinh phí đầu tư.

  • Thiết kế ánh sáng tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Year: 2020

Style: Minimalist

Clien: Ms. Huệ

Location: Quận 5